BYKLE
VALLE
BYGLAND
EVJE OG HORNNES
IVELAND
logo setesdalsmuseet
blank design
blank design
blank design blank design blank design blank design blank design
blank design

Det gamle biletet vi har bruka.
                              Velkomen til Setesdalsmuseet på Rysstad.

                Museet er ope for publikum måndag-fredag kl. 10-15.

                   
   Alle uteanlegg er no stengde for sesongen.
                           
                            
Til Hovden jernvinnemuseum kan det lånast nøkkel 
                  på turistkontoret i Hovden sentrum, og du kan gå der på eiga hand Les meir om Setesdalsmuseet på Facebook,
 og bli gjerne ven med oss !
 Facebooklogoen

  

Stort utval i lokal litteratur!

Tak gjerne kontakt med oss om du har spørsmål!

E-mail: post@setesdalsmuseet.no eller

tlf. 37 93 63 03. 


 
 
24.10.2014
Bli med på spørjeundersøking om Rygnestad

Rygnestad som ein attraktiv reiselivsdestinasjon17.10.2014
Kulturveka på Setesdalsmuseet
Kulturveka starter i dag og i år har vi to arrangement her på Setesdalsmuseet:
For alle arkeologi- og historie-interesserte anbefale vi boklanseringa torsdag 23.10 «Spor i Setesdalsjord". Arrangementet startar kl. 17 og det blir kulturprogram ved Fylkesordfører Bjørgulv S. Lund. Hallvard T. Bjørgum og arkeolog Camilla Cecilie Wenn om utgravingane på Langeid.

Laurdag 25.10 inviterar vi til familiedag på museet. Vi har «workshop» for barna, opne utstillingar med moglegheit for omvising. Det blir vaffelsal for litt ekstra hygge.

08.10.2014
Geolog Setesdalsmuseet
Ved Setesdalsmuseet er det ledig 100% stilling som geolog. Kontorplass er ved Forsvarsmuseet i Evje og Hornnes kommune. Dette er ei ny stilling i eit område som er verdskjend for sine mange og spesielle mineral.
Vi ynskjer:
• Ein open og kreativ person med god evne til formidling
• Minimum bachelorgrad i geologi, gjerne med spesialisering innan mineralogi eller petrologi
• Erfaring frå undervisning og/eller museum
• God datakompetanse

Vi tilbyr:
• Stilling med utfordrande oppgåver innan fagfeltet der du saman med resten av personalet skal utforme og byggje vidare formidlinga og kompetansen vår
• Løn etter kommunalt regulativ
• Pensjonsordning i KLP

Den som blir tilsett må ha førarkort kl B og disponere bil.
For stillinga gjeld elles dei vilkåra som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtalar.
Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar på tlf. 917 21 361
Søknad med CV kan sendast til Setesdalsmuseet, postboks 24, 4748 Rysstad eller e-post: post@setesdalsmuseet.no innan 3.11.2014. Vitnemål og attestar må sendast inn på førespurnad.
27.02.2014
Aktivitetskalender 2014
Følg med på aktivitetskalenderen vår.
Les meir

blank design blank design
Setesdalsmuseet
Postboks 24
N-4748 Rysstad
Tlf.: (+47) 37 93 63 03
Faks: (+47) 37 93 63 23
post@setesdalsmuseet.no


blank design

Kontortid:
08.00 - 15.30 Mån - Fre

Opningstid utanom sesong:
10.00 - 15.00 Mån - Fre
og etter avtaleblank design

horn
Drikkehorn frå mellomalderen, Åmli i Valle
Etter tradisjonen kjem dette hornet frå ein av stutane som segnfiguren Mugge Byklum køyrde tømmeret med då han bygde Muggslopt i Bykle.

blank design

setesdal
Mufle frå Langeid i Bygland
Til setesdalsdrakta høyrer det med mange ulike plagg. Eitt av desse er muflane; fargerikt broderte vottar som nådde om lag midt på handa.

blank design

Ansvarleg redaktør:
Anna Stella Karlsdottir
Design: Kjetså Design AS Teknisk løysing: Nettkroken AS