Dampbåten Bjoren


På turen gjennom Setesdal må du få med deg eit "cruise" med den vedfyrte dampbåten Bjoren.

Billettprisar:

Vaksen kr. 250,-

Born kr. 150

Familie (foreldre + born til og med fylte 16 år.) kr. 600,-

 

NB! Redusert pris når båten går frå Bygland til Byglandsfjord - eller Byglandsfjord til Bygland - utan retur.

 

 

                                                                                        Bestill billett   

Lyst på ein chartertur med DS Bjoren?

For sommaren 2021 er det sett opp opp opp følgjande seglingsplan:

 

Søndag 6. juni kl.11.00 Byglandsfjord

Søndag 13. juni kl.11.00 Byglandsfjord

Søndag 20. juni kl.11.00 Byglandsfjord

Søndag 27. juni kl.11.00 Bygland

Onsdag 30. juni kl.11.00 Bygland

Søndag 04. juli kl.11.00 Bygland

Onsdag 07. juli kl.11.00 Bygland

Søndag 11. juli kl.11.00 Byglandsfjord

Onsdag 14. juli kl.11.00 Byglandsfjord

Søndag 18. juli kl.11.00 Byglandsfjord

Onsdag 21. juli kl.11.00 Byglandsfjord

Søndag 25. juli kl.11.00 Bygland

Onsdag 28. juli kl.11.00 Bygland

Sundag 01. august kl.11.00 Bygland

Onsdag 04. august kl.11.00 Byglandsfjord

Søndag 8. august kl.11.00 Byglandsfjord

Søndag 15. august kl.11.00 Bygland

Søndag 22. august kl.11.00 Bygland

Søndag 29. august kl.11.00 Byglandsfjord siste tur

 

Vi kan i år berre ha 25 personers ombord på kvar tur. Vi tek sikte på at vi kan køyre inntil 3 turar kvar dag vi køyrer. Turane er på 1 1/2 time, og startar frå bryggja på Byglandsfjord eller  bryggja på Bygland med retur til same brygge.

Vert tur nr. 1 kl. 11 fullbooka, vert det sett opp ny tur kl. 13, og vidare ein ny tur kl. 15.

På grunn av coronarestriksjonar er vi usikre på kva vi vi får lov til når sesongen starter. Bilettsalet vil difor ikkje starte før ca. midten av mai.

Billettar vert lagde ut på nettet der det vil gå fram kva for turar som er muleg å bestille på.

Vi håper for forståelse for at det vert slik i år også.

 

Dette er tilbodet om opne turar slik vi kan tilby i dag, men det kan verte endringar på grunn av vannstand mm, retur mellom Byglandsfjord og Bygland, så kontakt oss gjerne og spør om det er mogeleg å bli med på tur.

I 1840-åra kom det veg som gjorde det mogeleg å køyre med hest og kjerre oppetter Setesdal. Då dampbåtane Bjoren og Dølen begynte å gå i 1867, vart transporten nok ein gong dramatisk forandra. Frå å leve i eit tilnærma naturalhushald, begynte setesdølane meir og meir å handle i byane. Jernbane i 1896 (Setesdalsbanen til Byglandsfjord) og rutebilar frå 1920 berre forsterka utviklinga, og bidrog til at setesdølane vart ein meir integrert del av det norske samfunnet.

Bjoren har ikkje gått i rute sidan 1957. Etter tre tiår der det såg ut som den aldri ville kome på vatnet meir, vart den restaurert i 1994. I dag er dette flytande kulturminnet ein av dei viktigaste attraksjonane dalen har å tilby om sommaren, og er mykje brukt av så vel bygdefolk som gjester. Den har til og med vorte «cruisebåt»!

Båten kan chartrast av grupper på opptil 50 personar. Vi tek i mot grupper til firmatruar, familietreff, festivalar, bryllaup m.m. Det er gjeve løyve til skjenking av øl og vin, og anna servering kan bestillast etter avtale.

For folk flest har sundagsturane med start anten på Bygland eller på Byglandsfjord vorte svært populære. På forsommaren vert det sett opp segleplan med utfyllande informasjon slik at billettar kan bestillast i forkant.

DS Bjoren ligg til kai anten på Byglandsfjord eller ved Bygland museum.