Museum i Setesdal


Velkomen til ei hyggeleg museumsoppleving i Setesdal.

Setesdalsmuseet har avdelingar frå Hovden i nord til Iveland i sør. 

Setesdalsmuseet på Rysstad er heilårsope, med tilgang for publikum kvardagar kl. 10-15  

Til Jernvinnemuseet på Hovden er det mogeleg å låne nøkkel i Hegnmi eller på Hovden Turistinformasjon, og gå på museumsbesøk på eiga hand.

Til andre anlegg er det utanom sesong muleg for grupper  å kome inn etter avtale.