Adventsfeiring


I år som i fjor inviterer vi til adventsfeiring på museet på Rysstad.
02. desember - 02. desember 2018
16:00

Sundag, 2.12. 2017 kl.16. – 19.00

Kl. 16. Familiegudsteneste i Hylestad kyrkje

Kl. 17. Fakkeltog og tenning av jolegran på Setesdalsmuseet.

Joleverkstad for barna

Matservering ved

Hylestad Bygdekvinnelag

Underhaldning av elevar ved kulturskulen

Vel møtt til triveleg førjolsstemning!