Beverens reise


Beverens reise er ei vandreutstilling som tek utgangspunkt i utryddinga av bever i Sverige på 1800-talet, og korleis dette dyret på ny kom tilbake i det svenske landskapet ved hjelp av bever som vart fanga i Åmli, frakta til Sverige med jernbanen og sett ut i Jämtland. Eksport av bever starta opp i 1920, og levedyktige beverstammer med utgangspunkt i bever fanga i Åmli er no å finne over heile Europa.
22. mai - 31. oktober 2023
00:00