Spelsauen i Setesdal


Annemor kjem og talar om ulike perspektivar om verdien rundt fortidas sauehald og eigenskapane til spelsauen.
torsdag 31. oktober 2019
18:00