6+4 TO KUNSTNERLIV I SETESDAL


Setesdalsmuseet saman med Bykle og Valle kunstlag inviterer til maleriutstilling med innsalg av musikk.
20. juni - 15. august 2020
00:00
Rysstad

Setesdalsmuséet og Bykle og Valle kunstlag inviterer til utstillingsopning og konsert

laurdag 20 juni kl.:13:00.

Eventuell reprise av konserten kl.13:30 pga. Covid-19. Velkomen!

Utstillinga som er kalla 6+4 Er eit samarbeidsprosjekt mellom ekteparet Atle Pakusch Gundersen og Grete Swahn. Den består av måleri og ein nyinstallasjon. Lydinstallasjonen har naturbilete blanda med musikk i eit lett kontemplativt uttrykk. Laga med elektronisk verktøy (DAW) Swahn visar monoteistiske måleri, i skjeringspunktet mellom det figurative og abstrakte inspirert av naturen. Greidde Swahn er biletkunstnar og medlem av NBK Ho har bla. delteke på Statens Høstutstilling og Sørlandutstillingen. Atle Pakusch Gundersen er musikar, musikklærar og komponist. Utdanna ved Noreg sin Musikkhøgskole. Han står for konserten på opninga der han framfører improviserte lydmåleri, som blir spelte på eit gitarliknande instrument tilkopla diverse elektronisk utstyr. Tittelen på utstillinga viser til åra ekteparet har budd i Setesdal. Tilsaman 10 år.