Kurs i natursteinsmuring


Restaurering av steingjerder på Setesdalsmuseet 10.- 12. oktober
10. oktober - 12. oktober 2018
10:00

INNHALD PÅ KURSET :
10 okt. ca 2 timar Teori med tittel: Naturstein i kulturlandskap og bygningstradisjon.
Synfaring på ulike murverk i nærområdet
Oppstart på det aktuelle steingjerdet, demontering og dokumentasjon.
11 okt. muring, diskusjon om problemstillingar som måtte dukke opp undervegs
12okt. Som dagen før, avslutning og evaluering.

Deltakarane må ha med seg spade, spett og ei bytte. Hanskar for dei med sart hud.
Hugs godt humør!

Arrangør: Bygningsvern i Aust-Agder

Kurshader: Eystein Greibrokk

Pris: 500 kr

Påmelding til bygningsvern@austagderfk.no

spørsmål til mob. 958 15 593