Sesongopning


Alle våre museer vil være opne hver dag fra 24. juni til og med 11. august, kl. 11:00-17:00.

Inngongspriser:

Evje og Hornnes Forsvarsmuseum: kr 40

Evje og Hornnes Geomuseum Fennefoss: fri inngong

Evje Mineralsti:
Vaksen: kr 125
Barn: kr 100
Familie (foreldre + barn til og med fylte 16 år): kr 300

Bjoren:
Vaksen: kr 300
Barn: kr 175
Familie (foreldre + barn til og med fylte 16 år): kr 750

Setesdalsmuseet Rysstad: kr 50

Sylvartun: fri inngong

Rygnestad museum: kr 40

Bykle gamle kyrkje og Lislestog: fri inngong

Hovden jernvinnemuseum: fri inngong

 ____________________________________________________________________________________

 

 

All our museums will be open every day from June 24th to August 11th, from 11:00 am to 5:00 pm.

Entrance fees:

Evje og Hornnes Forsvarsmuseum: NOK 40

Evje og Hornnes Geomuseum Fennefoss: free entrance

Evje Mineralsti:
Adult: NOK 125
Child: NOK 100
Family (parents + children up to and including 16 years): NOK 300

Bjoren:
Adult: NOK 300
Child: NOK 175
Family (parents + children up to and including 16 years): NOK 750

Setesdalsmuseet Rysstad: NOK 50

Sylvartun: free entrance

Rygnestad Museum: NOK 40

Bykle old church and Lislestog: free entrance

Hovden Jernvinnemuseum: free entrance