Lafting


Byggjeskikk

I Setesdal er det mange lafta hus. Kva vil lafting seie? Har noko kanskje eit lafta hus heime på garden? Vi vil lafte eit or-dentleg leikehus! Det krev både planlegging og samarbeid. Og det er godt med sterke armar som kan bere dei tunge stokka-ne. Eller sterke bein som kan springe til og frå med småstok-kar. Når vi er ferdige, tek vi ein god pause med tid til å leike i huset, og til sist handlar det om kunsten å rydde opp på den heilt rette måten…

 

Målgruppe: 1. - 4. trinn + barnehage og SFO
Fag med kompetansemål: Kunst og handverk - ”samtale om oppleving av ulike typar hus og rom i nær-miljøet.”


Stad: Setesdalsmuseet på Rysstad