Gamle leikar


Kva leika ungane seg med då bestemor og bestefar var barn, og endå før det? Vi lærer leikar tilpassa gruppa som kjem på besøk. Dette opplegget passer fint saman med eit anna opplegg om ein vil ha ein lengre dag på museet.

 

Målgruppe: 1.- 7. trinn + barnehagar og SFO
Fag med kompetansemål: Samfunnsfag - ”skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no.”
                                                          - ”fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg.”

Stad: Etter ønskje