Småskulen


Eventyrtradisjonen i Setesdal er rik. Visste du at den norske kongsgarden i eventyrteikningne er inspirert frå Setesdal?
Å lafte eit hus er nesten som å byggje med lego.
"Bæ, bæ lille lam, har du noe ull..." heiter det i songen. Korleis fekk dei til å lage klede av ull i gamle dagar?
Ein skuledag i gamle dagar slik den var på dei gamle grendeskulane fram til sentraliseringa begynte på 1950-talet.
Dyr og menneske levde tett saman i det gamle samfunnet, og born og dyr vart gjerne gode vener.
Det budde folk i dalen også for 1000 år sidan. Bli med tilbake til ei spennande tid.