Jernalder


Korleis kunne livet arte seg for folk i jernalderen?
Vi vil gjennom leik og dialog lære om livet i jernalderen. Vi ser på utstillinga og gjenstandande der, og snakkar om kvifor den-ne perioden kallast jernalder. Korleis lager ein jern? Kunnskap om jernalderen har vi gjennom arkeologiske utgravingar. Kvar kom desse gjenstandane arkeologane har funne frå? Korleis vart dei brukte? Kvifor hamna dei i jorda? Vi steikjer pinnebrød over bålet, og spelar det gamle jernalderspelet; ”Kubbespelet”.

Målgruppe: 3.- 4. trinn.
Fag med kompetansemål: Samfunnsfag - "fortelje om korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden, og beskrive hovudtrekk ved bronsealder og jernalder.”
Stad: Hovden, Iveland.
"fortelje om korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden, og beskrive hovudtrekk ved bronsealder og jernalder.”