Skulestoga


Korleis var skulekvardagen for born på 1950-talet? Gjennom dramapedagogisk opplegg der vi bruker enkle kostyme, vil vi få eit innblikk i ein skuledag i gamle dagar. Vi gjeng inn og ut av roller, og snakkar om korleis skulen var då samanlikna med korleis det er no.

 

Målgruppe: 1. - 4. trinn
Fag med kompetansemål: Samfunnsfag - ”skape forteljingar om menneske i fortida, og snakke om skilnader og likskapar før og no.”
Stad: Rysstad, Evje og Hornnes