Ungdomskule


Matlaging er viktig. Vi tenkjer ikkje så ofte på at før var det å lage mat noko heilt anna.
Nytt i år er opplegget «fortida i hendene våre». Her får elevane lære om museet bak «fasaden». I tillegg får dei lage si eiga utstilling.
Det er ei historisk hending som utvilsamt er den som har hatt størst påverknad på korleis liva våre blir levde i dag. Det er nesten ikkje ein ting du har rundt deg som ikkje er eit resultat av nett denne historiske perioden. Alt frå skorne du har på deg til PC-ein du ser på, eller lampen som lyser opp romma du er i. Kva hending er det vi snakkar om- jo, den industrielle revolusjonen.