Mattradisjonar i Setesdal


Mattradisjonar i Setesdal

I eit samfunn som stadig har gjennomgått sosiale og teknologiske endringar har tradisjonane rundt mat også endra seg. Før ol-jealderen gjorde Noreg til det landet vi er i dag , var vi eit land der størsteparten av folk budde utanfor byane, og folk var meir avhengige av det dei sjølve kunne produsere. I Setesdal er mange av tradisjonane godt dokumenterte, og mykje av den gamle tradisjonsmaten er framleis å få servert og mykje av dei gamle teknikkane og tradisjonane rundt mat lever i folks minne. Vi på Setesdalsmuseet vil gjerne gjere vårt til å spreie kunnskap om desse viktige tradisjonane til neste generasjon og vonar det vil gje eit inntrykk av at mat også er viktig kulturarv!

 

Målgruppe 9. trinn
Fag med kompetansemål: Heimkunnskap
Stad: På skulekjøkkenet