Rokk og Revolusjon


Det er ei historisk hending som utvilsamt er den som har hatt størst påverknad på korleis liva våre blir levde i dag. Det er nesten ikkje ein ting du har rundt deg som ikkje er eit resultat av nett denne historiske perioden. Alt frå skorne du har på deg til PC-ein du ser på, eller lampen som lyser opp romma du er i. såg kva hending er det vi snakkar om- jo, den industrielle revolusjonen.

Spinning Jenny er kanskje den mest kjende innovasjonen frå denne perioden. Og her kjem vi inn på tema tekstilproduksjon. I høve utstillinga Spelsau og samspel -eg fann eg fann ønske vi å gi elevane eit innblikk i kva for ei tekstiltillaging var før og kva den industrielle revolusjonen har betytt og betyr for handverket i etterkant. Vi avsluttar undervisningsopplegget med ein artige wokshop der elevane får prøve seg på kunstforma yarnbombing som er tolka som ein motreaksjon mot eit kaldt og sjellaust industisamfunn.

 

Stikkord:

8.-10. trinn

Tid: 120 min

Stad: Setesdalsmuseet

Kompetansemål:

Samfunnsfag og kunst og handverk