Setesdalsmuseet søkjer etter museumsvertar for sommaren. Har du lyst til å bli med på laget?
Ved Setesdal bygningsvernsenter er det ledig stilling som bygningsrådgjevar/-handverkari ei 3-årig prosjektstilling
Den gamle stallen frå Heimtveiten i Bykle er no ferdig restaurert på Norsk folkemuseum. Sjå filmen frå restaureringsarbeidet.
Gamle tradisjonar vert tekne var på for ettertida. Setesdalsmuseet dokumenterer beltevev.