Driftsoperatør / vaktmester på Setesdalsmuseet


Ved Setesdalsmuseet er det ledig vikariat 100 % fast stilling som driftsoperatør / vaktmeister.

Driftsoperatør/vaktmeistar SETESDALSMUSEET

Søknadsfrist 20. mai 2022.

 

Setesdalsmuseet vart stifta i 1938 som eit museum for dei tre øvste kommunane i Setesdal. Det er først og fremst eit kulturhistorisk museum. Til saman inviterer Setesdalsmuseet til besøk på 13 ulike arenaer; dei fleste berre sesongopne. Sjå www.setesdalsmuseet.no for meir informasjon.

 

Setesdalsmuseet er i dag ei ​​avdeling av Aust-Agder museum og arkiv IKS. Setesdalsmuseet sitt administrasjonsbygg ligg på Rysstad, og er utgangspunkt for alle aktivitetar oppover og nedover dalen. Ut over dette forvaltar museet ei stor gjenstandssamling, foto mm, og det er etablert eit bygningsvernsenter i nær tilknyting til museet.

 

 

Om stillinga

Det er ledig stilling som driftsoperatør/vaktmeistar i 100% fast stilling ved Setesdalsmuseet.

 

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for drift, vedlikehald og tekniske installasjonar.
 • Fortløpende identifiserer, iverksette og utre feil og manglar.
 • Ansvar for låneordning og låsesystem, inkl. overordna ansvar for tildeling og innkreving av nøklar/adgangskort.
 • Svar for sikkerheit og alarmsystem.
 • Utvendig og innvendig vedlikehold av museet sine bygninger og anlegg
 • Ansvar for inne- og uteområde
 • Praktisk tilrettelegging og opprydning i samband med arrangement
 • Praktisk utstillingsarbeid
 • Andre oppgåver som naturleg vil falla inn under ansvarsområde som driftsoperatør/vaktmeistar.

 

 

For stillinga gjeld:

 • God datakompetanse
 • Samarbeid med ressurspersonar og andre institusjonar innanfor fagfeltet
 • Ta del i andre oppgåver i tråd med museet sine strategi- og handlingsplanar.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og effektiv
 • Vere handlekraftig og løysingsorientert
 • Har gode evner til kommunikasjon og samhandling
 • Noko reising må påreknast. 
 • Førarkort er nødvendig
 • Personlege eigenskapar vert lagde vekt på

 

 Anna

 • Varierte og utfordrande oppgåver med sjølvstendig ansvar
 • Løn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP

 

 Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning (fagbrev) og/eller fagleg kompetanse/erfaring. Erfaring kan kompensere for manglande formalkompetanse.
 • - Erfaring frå drift av offentlege bygg eller næringsbygg

 

 

 

Spørsmål til stillinga kan rettast til leiar for Setesdalsmuseet,

Leonhard Jansen telefon 926 33 740

eller lbj@setesdalsmuseet.no 

 

Søknadsfrist 20. mai

 

Søknad vert sendt inn via Jobbnorge: 225478