Ledig stilling som reinhaldar


Kan du tenkje deg å arbeide på Setesdalsmuseet? Vi har ledig stilling som reinhaldar, og søkjer eter ein person som kan begynne snarleg. søknadsfrist 8. oktober.

Ledig stilling ved Setesdalsmuseet

 

Vi søkjar reinhaldar i 20 % stilling til Setesdalsmuseet på Rysstad

Det er ønskjeleg med tiltreding snarast

Må ved behov også delta i andre oppgåver

 

Det er pliktig medlemskap i KLP. For stillinga gjeld dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Løn etter avtale.

 

Spørsmål om stillinga og søknad rettast til tlf. 379 36 303 eller post@setesdalsmuseet.no

 

Søknadsfrist 8.oktober 2018