Stallen frå Heimtveiten i Bykle


Den gamle stallen frå Heimtveiten i Bykle er no ferdig restaurert på Norsk folkemuseum. Sjå filmen frå restaureringsarbeidet.

Då Nordbygdi i Bygle vart neddemd for godt 40 år sidan, vart den gamle stallen i Heimtveiti teken ned og frakta til Oslo og Norsk Folkemuseum. No er den restaurert og Folkemuseet har laga ein dokumentasjonsfilm frå restaureringsarbeidet. 

Anders Dalseg frå Setesdalsmuseet var med på delar av prosjektet.