Vaktmester/driftsoperatør på Setesdalsmuseet


Ved Setesdalsmuseet er det ledig vikariat i 60% stilling som vaktmester/driftsoperatør.

Vaktmester/Driftsoperatør på SETESDALSMUSEET

 

Søknadsfrist 2.oktober 2021.

 

Setesdalsmuseet vart stifta i 1938 som eit museum for dei tre øvste kommunane i Setesdal. Det er først og fremst eit kulturhistorisk museum. Til saman inviterer Setesdalsmuseet til besøk på 13 ulike arenaer; dei fleste berre sesongopne. Sjå www.setesdalsmuseet.no for mer informasjon.

 

Setesdalsmuseet er i dag ei ​​avdeling av Aust-Agder museum og arkiv IKS. Setesdalsmuseet sitt administrasjonsbygg ligg på Rysstad, og er utgangspunkt for alle aktivitetar oppover og nedover dalen. Ut over dette forvaltar museet ei stor gjenstandssamling, foto mm, og det er etablert eit bygningsvernsenter i nær tilknytning til museet.

 

 

Om stillinga

Det er ledig vikariat frå d.d. til 31.5.2022 som vaktmester / driftsoperatør i 60% stilling.

 

Arbeidsoppgåver

 • Utvendig og innvendig vedlikehold av museet sine bygninger og anlegg
 • Ansvar for inne- og uteområder
 • Ansvar for alle tekniske installasjonar som brann- og alarmsystem, ventilasjon og heis
 • Vedlikehald av teknisk utstyr
 • Vere kontaktperson for serviceavtaler på teknisk utstyr
 • Brannansvarleg
 • Praktisk tilrettelegging og opprydding i samband med arrangement
 • Praktisk utstillingsarbeid
 • Andre oppgåver som naturleg vil falla innunder ansvarsområde som vaktmeister / driftsoperatør.

 

 

For stillinga gjeld:

 • Samarbeid med ressurspersonar og andre institusjonar innanfor fagfeltet
 • Ta del i andre oppgåver i tråd med museet sine strategi- og handlingsplanar.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og effektiv
 • Vere handlekraftig og løysingsorientert
 • Har gode evner til kommunikasjon og samhandling
 • Noko reising må påreknast. 
 • Førarkort er nødvendig
 • Personlege eigenskapar vert lagde vekt på
 • God datakompetanse

 

 Anna

 • Varierte og utfordrande oppgåver med sjølvstendig ansvar
 • Løn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP

 

 Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning (fagbrev) og / eller fagleg kompetanse / erfaring
 • Erfaring frå drift av offentlege bygg eller næringsbygg

 

 

 

Spørsmål til stillinga kan rettast til leiar for Setesdalsmuseet,

Leonhard Jansen telefon 926 33 740

eller lbj@setesdalsmuseet.no 

 

Søknad kan sendast til post@setesdalsmuseet.no 

 

Søknadsfrist 2. oktober