Dampbåten Bjoren


På turen gjennom Setesdal må du få med deg eit "cruise" med den vedfyrte dampbåten Bjoren.

 

 

                                                                                        Bestill billett   

 

 

Billettprisar:

Vaksen kr. 300,-

Barn kr. 175,-

Familie (foreldre + barn  til og med fylte 16 år. ) Kr. 750,-

Har du spørsmål/bestilling av chartertur kontakt oss på tlf. 995 18 203

 

NB! Eigne prisar på returar mellom Byglandsfjord og Bygland, og mellom Ose og Bygland. Likeins under Matfestivalen på Ose.   

 

 

 

Åpne turer 2023

Søndag 4.juni kl. 12.00 fra Bygland

Søndag 11.juni kl. 12.00 fra Bygland

Søndag 18.juni kl. 12.00 fra Byglandsfjord

Søndag 25.juni kl. 12.00 fra Bygland

Søndag 2.juli kl. 12 fra Byglandsfjord

Onsdag 5.juli kl. 12.00 fra Bygland

Lørdag 8.juli kl. 11.00 Bygland-Ose, ikke retur

Lørdag 8.juli kl. 14.00 times tur på Ose (matfestivalen)

Søndag 9.juli kl. 12.00 timestur på Ose (matfestivalen)

Søndag 9.juli kl. 13.30 timestur på Ose (matfestivalen)

Søndag 9.juli kl 15.00 Ose - Bygland, Ikke retur

Onsdag 12.juli kl. 12.00 fra Byglandsfjord

Søndag 16.juli kl.12.00 fra Bygland

Søndag 23.juli kl. 12.00 fra Byglandsfjord

Onsdag 26.juli kl. 12.00 fra Byglandsfjord

Søndag 30.juli kl. 12.00 fra Byglandsfjord

Onsdag 2.august kl. 12.00 fra Bygland

Søndag 6.august kl. 12.00 fra Bygland

Søndag 13.august kl.12.00 fra Bygland

Søndag 20.august kl. 12.00 fra Byglandsfjord

Søndag 27.august kl. 12.00 fra Bygland

 

Bjoren kan ta inntil 55 passasjerar på kvar tur. Turane er på ca. 2 timar, og startar frå bryggja på Byglandsfjord eller bryggja på Bygland med retur til same brygge.

Vert tur nr. 1 kl. 12 fullbooka, vert det vurdert om det skal settest opp ny tur kl. 14 .

Billettar vert lagde ut på nettet der det vil gå fram kva for turar som er muleg å bestille på.

 

Dette er tilbodet om opne turar slik vi kan tilby i dag, men det kan verte endringar på grunn av vannstand mm, retur mellom Byglandsfjord og Bygland, så kontakt oss gjerne og spør om det er mogeleg å bli med på tur.

Lyst på ein chartertur med DS Bjoren?

Du kan leige Bjoren til firmaturar, familieselskap, venesamlingar mm. Det er plass til 55 passasjerar. Båten har skjenkeløyve til øl og vin.

 

Prisar

Pr. båttur med dampbåten Bjoren (ca. 2 timer)      kr 9000,- + 12% mva

 

På dagar då båten likevel seglar (opne turar, cruisedagar) tilbyr vi 

charterturar på 1 time for kr. 7000 + 12% mva

 

For meir informasjon og booking kontakt oss på

tlf. 995 18 203 eller bjoren@aama.no

I 1840-åra kom det veg som gjorde det mogeleg å køyre med hest og kjerre oppetter Setesdal. Då dampbåtane Bjoren og Dølen begynte å gå i 1867, vart transporten nok ein gong dramatisk forandra. Frå å leve i eit tilnærma naturalhushald, begynte setesdølane meir og meir å handle i byane. Jernbane i 1896 (Setesdalsbanen til Byglandsfjord) og rutebilar frå 1920 berre forsterka utviklinga, og bidrog til at setesdølane vart ein meir integrert del av det norske samfunnet.

Bjoren har ikkje gått i rute sidan 1957. Etter tre tiår der det såg ut som aldri ville kome på vatnet meir, vart den restaurert i 1994. I dag er dette flytande kulturminnet ein av dei viktigste attraksjonane dalen har å tilby om sommaren, og er mykje brukt av så vel bygdefolk som gjester. Den har til og med vorte «cruisebåt»!

Båten kan chartrast av grupper på opptil 55 personer. Vi tek i mot grupper til firmatruar, familietreff, festivalar, bryllaup mm Det er gjeve løyve til skjenking av øl og vin, og anna servering kan bestillast etter avtale. Kontakt oss på tlf. 995 18 203 eller bjoren@setesdalsmuseet.no 

For folk flest har sundagsturane med start anten på Bygland eller på Byglandsfjord vorte svært populære. På forsommaren vert det sett opp segleplan med utfyllande informasjon slik at billettar kan bestillast i forkant.

DS Bjoren ligg til kai anten på Byglandsfjord eller ved Bygland museum.