Dampbåten Bjoren


På turen gjennom Setesdal må du få med deg eit "cruise" med den vedfyrte dampbåten Bjoren.

                                                                                        Bestill billett   

 

Billettprisar:

Vaksen kr. 300,-

Barn kr. 175,-

Familie (foreldre + barn  til og med fylte 16 år. ) Kr. 750,-

Har du spørsmål/bestilling av chartertur kontakt oss på tlf. 995 18 203 . 

NB! Eigne prisar på returar mellom Byglandsfjord og Bygland, og mellom Ose og Bygland. Likeins under Matfestivalen på Ose.   

 

Bjoren kan ta inntil 55 passasjerar på kvar tur. Turane er på ca. 2 timar, og startar frå bryggja på Byglandsfjord eller bryggja på Bygland med retur til same brygge.

Vert tur nr. 1 kl. 12 fullbooka, vert det vurdert om det skal settest opp ny tur kl. 14 .

Billettar vert lagde ut på nettet der det vil gå fram kva for turar som er muleg å bestille på.

Dette er tilbodet om opne turar slik vi kan tilby i dag, men det kan verte endringar på grunn av vannstand mm, retur mellom Byglandsfjord og Bygland, så kontakt oss gjerne og spør om det er mogeleg å bli med på tur.

 

 

 

Oppdatering 28.06.24:

Propellhylsa har ankommet Byglandsfjord, og Bredalsholmen har starta montering. Alt ligger til rette for sesongstart 10. juli! Følg med på nettsida eller sosiale medier for oppdateringer. 

 

 

 

Oppdatering 01.06.24:

Vi har gjennomført 5-årskontroll på Bjoren denne vinteren. Både maskin, kjele, propell og skrog ble kontrollert. Under kontrollen viste det seg ein må lage ny propellhylse. Dette er ein del på nesten 2,5 meter som er er støypt i eit heilt stykke. Med gamle fartøy går ikkje alt etter boka, og det var eit krevjande arbeid å få hylsa ut og støypt ny. Dette har tatt lang tid, og har ført til utsett sesongstart for Bjoren. No er ny hylse støypt og klar for levering. Det er alltid leitt å måtte utsette sesongen, men vi er glade for at Bjoren får godt vedlikehald og at sikkerheita til mannskap og passasjerer er ivaretatt.

 

 

 

Lyst på en privat chartertur med Bjoren? 

Du kan leige Bjoren til firmaturar, familieselskap, venesamlingar mm. Det er plass til 55 passasjerar. Båten har skjenkeløyve til øl og vin.

Prisar

Pr. båttur med dampbåten Bjoren (ca. 2 timer) kr 9000,- + 12% mva

På dagar då båten likevel seglar (opne turar, cruisedagar) tilbyr vi charterturar på 1 time for kr. 7000 + 12% mva

 

For meir informasjon og booking kontakt oss på

tlf. 995 18 203 eller bjoren@aama.no 

 

Setesdal - Noreg tett på / Foto: Erik Ruud
Setesdal - Noreg tett på / Foto: Erik Ruud

Historikk: 

I 1840-åra kom det veg som gjorde det mogeleg å køyre med hest og kjerre oppetter Setesdal. Då dampbåtane Bjoren og Dølen begynte å gå i 1867, vart transporten nok ein gong dramatisk forandra. Frå å leve i eit tilnærma naturalhushald, begynte setesdølane meir og meir å handle i byane. Jernbane i 1896 (Setesdalsbanen til Byglandsfjord) og rutebilar frå 1920 berre forsterka utviklinga, og bidrog til at setesdølane vart ein meir integrert del av det norske samfunnet.

Bjoren har ikkje gått i rute sidan 1957. Etter tre tiår der det såg ut som aldri ville kome på vatnet meir, vart den restaurert i 1994. I dag er dette flytande kulturminnet ein av dei viktigste attraksjonane dalen har å tilby om sommaren, og er mykje brukt av så vel bygdefolk som gjester. Den har til og med vorte «cruisebåt»!

Båten kan chartrast av grupper på opptil 55 personer. Vi tek i mot grupper til firmatruar, familietreff, festivalar, bryllaup mm Det er gjeve løyve til skjenking av øl og vin, og anna servering kan bestillast etter avtale. Kontakt oss på tlf. 995 18 203 eller bjoren@setesdalsmuseet.no 

For folk flest har sundagsturane med start anten på Bygland eller på Byglandsfjord vorte svært populære. På forsommaren vert det sett opp segleplan med utfyllande informasjon slik at billettar kan bestillast i forkant.

DS Bjoren ligg til kai anten på Byglandsfjord eller ved Bygland museum.