Setesdalsmuseet – eit museum på langs. Frå Hovden i nord til Iveland i sør ønskjer vi velkomen til gode museumsopplevingar.
Kva skjer på Setesdalsmuseet. Vi serverer små glimt frå det vi held på med i det daglege, og også anna som engasjerer eller involverer oss.
Dei siste hundreåra har endra kulturlandskapet fullstendig. Mange av dei gamle bygningane er borte for godt. Ei viktig oppgåve er å take godt vare på dei vi framleis har.
Setesdalsdrakta er ei av dei mest fargerike folkedraktene våre. Vi kan følgje tradisjonen for kvinnene over to hundre år tilbake i tid.
Det har ikkje alltid vore så at ein kunne køyre frå Valle til Kristiansand på eit par timar. Dei som minnest attende til 1960-åra hugsar at turen tok tre timar eller kan hende endå meir