Om museet


 

Setesdalsmuseet har ei 100 år gamal historie. Setesdalskulturen var velkjend, men så langt hadde filosofien vore å hente ut mest muleg av det beste dalen hadde å by på, og vise det fram i byane. I 1916 vart det etter initiativ frå lensmann Juel Lund og kunstmålar Lars Osa kjøpt ei gamal røykstoge som første steg på vegen mot eit museum for Setesdal. Sjølve stifttinga fann ikkje stad før 9. juni 1938.

Nordigard Rygnestad, garden der segnhelten Vonde-Åsmund Rygnestad budde på 1500-talet, var den fyrste museumsavdelinga som opna for publikum. Det er den dag i dag det mest spesielle av museumstuna i dalen. 

På den tid skulle kvar kommune ha sitt eige museum, og med åra kom det fleire museum, slik at Setesdalsmuseet i 2017 inviterer publikum på besøk til 13 ulike arenaer. Mellom desse reknar vi også Bykle kyrkje og den vedfyrte dampbåten DS Bjoren.

I 2005 vart alle musea i Setesdal knytta saman under ein paraply som eit konsolidert museum for regionen. I 2015 vart dei fleste musea i Aust-Agder samla under ein museumsparaply under namnet Aust-Agder museum og arkiv.

 

 

 

 

  

 

Setesdalsmuseet er først og fremst eit kulturhistorisk museum, men som den einaste verksemda i sitt slag i Setesdal, er det naturleg at ein som ein kulturinstitusjon også tek utvida ansvar. Mellom anna har avdelinga på Evje eit særleg fokus på geologien i nedre del av Setesdal. 

På Sylvartun i Valle kommune, er ein igang med å byggje opp eit senter for immateriell kulturarv med fokus på folkemusikk, dans og kveding. Ein prosess med å få folkemusikkarven i Setesdal inn på UNESCOS verdensarvliste er godt i gang, og alt ligg til rette for eit positivt vedtak i Paris i løpet av 2018.

 

For folk som besøkte Setesdal, kjendest det nok mange ganger ut som om tida hadde stått stille til langt ut på 1900-talet. I kulturlandskapet låg det framleis mykje stein som gjorde det tungvint å bruke større hestereiskap. Dialekten var vanskeleg å forstå, og folk flest gjekk i tradisjonelle klede. Mannfolka i lange bukser og kvinnene i korte stakkar; båe delar rikt dekorerte med broderi. 

Arbeidslivet var på mange måtar tradisjonelt, og tilpassa eit tempo som i dag ville vore umogeleg å forhalde seg til. Mellom anna vart mykje av fôret til dyra sanka på fjellet om sommaren, og frakta til gards med slede om vinteren. Det gjekk gjerne ein dag til kvart lass, og ein vanleg bonde måtte rekne med fleire turar til fjell kvar veke om husdyra skulle ha nok mat.

Høysledar i Stavedalen i Valle.
Ønskjer du å besøke oss, eller kanskje gjere noko ekstra ut av museumsbesøket?
Setesdalsmuseet har eit variert tilbod av undervisningsopplegg som vi tilbyr barnehagar og skular, grunnskular og vidaregåande skular, i Setesdal.
Sentralbord er betjent måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Kontaktpersoner

Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Leonhard Jansen
leiar Setesdalsmuseet/konservator NMF
+47 926 33 740
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Tora Berg
administrasjonskonsulent
+47 482 73 481
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Åse Ingeborg Haukelidsæter Vistad
Samlingsforvaltar
+47 480 47 804
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Anna Stella Karlsdottir
ass.dir. AAma/konservatorNMF/leiar Setesdal bygningsvernsenter
+47 917 21 361
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Anders Dalseg
fagansvarleg bygningsvern
+47 90694169
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Ingvill Rike
reinhaldar
+47 379 36 303
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Stina Wästvind Brandin
museumspedagog
+47 404 90 907
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Leif Røysland
Fagarbeidar bygningsvern
+47 950 87 788
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Maria Björkroth
drakt og tekstil
+47 413 29 902
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Ronald Werner
fagansvarleg geologi
+47 917 68 410
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Therese Larsen
kaptein DS Bjoren
+47 997 28 698
Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Torbjørg Brokke
magasinassistent
+47 379 36 303