Besøk oss


Ønskjer du å gjere noko ekstra ut av museumsbesøk eller ei vanleg museumsgjesting?

 

På Setesdalsmuseet kan små og store grupper få omvising i utstillingane og på tuna på dagtid og på kveldstid.

Vi lagar gjerne eigne opplegg / omvisingar til grupper som ønskjer å gjeste oss.

 

Hvis du gjestar eit eller fleire av muséa våre i løpet av eit år, bør du lese å kjøpe årskort.

Dette gir deg gratis inngang på alle muséa som er tilknyttet Aust-Agder museum og arkiv.

Årskort: 300 kr.

 

 

Billettprisar, omvisingar og besøkstider

 

 

 

 

Setesdalsmuseet Rysstad

Vaksne:  50 kroner

Barn (0-tom 19 år): gratis 

 

 

 

 

Omvising / grupper

Grupper i åpningstid (måndag - fredag, min 10 pers): 40 kr pr. pers. Med omvising kr. 800,- i tillegg.

Utanom åpningstid: 1000 kr + billettar kr. 40 pr. person (inkl. omvising.)

Gruppebesøk / omvising må avtalast på førehand.

 

 

Utanom sesong kan musea oppnast for grupper etter avtale.

Ved nokre museum er omvising også ein del av billettprisen.

Det er likevel høve å bestille opning med eller utan omvising både i og utanfor museet si kontortid.

For åpning / omvising utanfor sesong / kontortid koster det 1000 kr + billettar

 

 

Rygnestad museum

Vaksne:  40 kroner

Barn (0-tom 19 år): gratis 

 

Sylvartun

 Gratis inngang

 

Bygland museum

Gratis inngang.

 

Bykle gamle kyrkje

  Gratis inngang.

 

Huldreheimen

 Gratis inngang.

 

Lislestog

 Gratis inngang 

 

Hovden Jernvinnemuseum      

Gratis inngang. 

 

 Evje mineralsti 

Vanleg billett kr. 100,-

Født under 16 år kr. 75,-

Familie (foreldre + født til og med fylte 16 år): kr. 250,-

 

Evje og Hornnes museum Fennefoss

Vaksne:  40 kroner

Barn (0-tom 19 år): gratis 

 

Evjemoen Forsvarsmuseum

Vaksne:  40 kroner

Barn (0-tom 19 år): gratis 

 

Iveland og Vegusdal bygdemuseum

 Gratis inngang. 

 

 Omvisning for skule/barnehagar

gratis