Besøk oss


Ønskjer du å gjere noko ekstra ut av museumsbesøk eller ei vanleg museumsgjesting?

 

På Setesdalsmuseet kan små og store grupper få omvising i utstillingane og på tuna på dagtid og på kveldstid.

Vi lagar gjerne eigne opplegg / omvisingar til grupper som ønskjer å gjeste oss.

 

Hvis du gjestar eit eller fleire av muséa våre i løpet av eit år, bør du lese å kjøpe årskort.

Dette gir deg gratis inngang på alle muséa som er tilknyttet Aust-Agder museum og arkiv.

Årskort: 300 kr.

 

 

Billettprisar, omvisingar og besøkstider

 

Sommaren er høgsesong hjå oss, då har vi utvida opningstid.

 

 

 

 

Setesdalsmuseet Rysstad

Vaksne: 50 kroner

Student: 45 kroner

Barn (0-15 år): gratis 

 

 

 

 

Omvising / grupper

Grupper i opningstid (måndag - fredag, min 10 pers): 40 kr pr. pers. Med omvising kr. 800, - i tillegg.

Utanom åpningstid: 1000 kr + billettar kr. 40 pr. person (inkl. omvising.)

Gruppebesøk / omvising må avtalast på førehand.

 

 

Andre avdelingar:

Sommarsesongen 22. juni- 15. august 2020 er avdelingane opne dagleg frå kl. 11.-17.

Utanom sesong kan musea opnast for grupper etter avtale.

Ved nokre museum er omvising også ein del av billettprisen.

Det er likevel høve å bestille opning med eller utan omvising både i og utanfor museet si kontortid.

For opning / omvising utanfor sesong / kontortid kostar det 1000 kr + billettar

 

 

Rygnestad museum

Vaksne: kr. 40, -

Studentar: kr. 35, -

Barn: gratis

 

Sylvartun

Vaksne: gratis

Studentar: gratis

Barn: gratis

 

Bygland museum

Vaksne: kr. 40, -

Studentar: kr. 35, -

Barn: gratis

 

Bykle gamle kyrkje

Vaksne: gratis

Studentar: gratis

Barn: gratis

 

 

Huldreheimen

Vaksne: gratis

Studentar: gratis

Barn: gratis

 

Lislestog

Vaksne: kr. 40, -

Studentar: kr. 35, -

Barn: gratis

 

Hovden Jernvinnemuseum      

Vaksne : gratis

Studenter: gratis

Barn: gratis

 

Evje mineralsti 

Vaksne kr. 100, -

Født kr. 75, -

Familie (foreldre + born til og med fylte 16 år): kr. 250, -

 

Evje og Hornnes museum Fennefoss

Vaksne: kr. 40, -

Studentar: kr. 35, -

Barn: gratis

 

Evjemoen Forsvarsmuseum

Vaksne: kr. 40, -

Studentar: kr. 35, -

Barn: gratis

 

Iveland og Vegusdal bygdemuseum

Vaksne: gratis

Studentar: gratis

Barn: gratis

 

 Omvisning for skule / barnehagar

gratis

Ønskjer du å kome på omvisning med klassa eller barnehagane dine? les meir henne.