Skuletilbud


Vi på Setesdalsmuseet ønskjer barn og unge velkomne til anlegga våre.  

Alle opplegg museet tilbyr er gratis for skular og barnehagar.Opplegga er tenkte som supplement til den vanlege skuleundervisninga,

og er ut-arbeidde med Kunnskapsløftet i tankane.

Det er lagt fokus på å nå mål som er formulerte i læreplanane.Kontakt oss i god tid før om de vil bestille opplegg,

så er det størst sjanse for å få det tidspunktet som passar dykk best.

Om skulen held på med tema/prosjekt innanfor nokon av museet sine fagfelt så ta gjerne kontakt.

Er det det mogleg for oss å bidra så gjer vi det.

Nytt i år er opplegget «fortida i hendene våre». Her får elevane lære om museet bak «fasaden». I tillegg får dei lage si eiga utstilling.
Matlaging er viktig. Vi tenkjer ikkje så ofte på at før var det å lage mat noko heilt anna.
"Bæ, bæ lille lam, har du noe ull..." heiter det i songen. Korleis fekk dei til å lage klede av ull i gamle dagar?
Å lafte eit hus er nesten som å byggje med lego.
"Slå på ringen" og "Siste par ut". Mange av dei gamle leikane er i ferd med å forsvinne. Vi kan dei framleis på Setesdalsmuseet!
Eventyrtradisjonen i Setesdal er rik. Visste du at den norske kongsgarden i eventyrteikningne er inspirert frå Setesdal?
Setesdalsbunaden er ein av dei vakraste i landet. Bli med og kle deg opp som ein ekte setesdøl.
Ein skuledag i gamle dagar slik den var på dei gamle grendeskulane fram til sentraliseringa begynte på 1950-talet.
Gardsdrift utan traktor? Bli med tilbake til ei tid med hest (og stut) som viktigaste hjelpemiddel i onnearbeidet.
Dyr og menneske levde tett saman i det gamle samfunnet, og born og dyr vart gjerne gode vener.
Det budde folk i dalen også for 1000 år sidan. Bli med tilbake til ei spennande tid.

Kontaktpersoner

Bilde av kontaktperson person.GetPropertyValue(
Johanne Cecilie Fiane Hortemo
museumspedagog
+47 94502421