Iveland og Vegusdal bygdemuseum


Litt inn i skogen, men likevel så innhaldsrikt og spennande. Stikkord er arkeologi, draktskikk og bygdekultur.

Iveland og Vegusdal bygdemuseum er no stengt for sesongen.

Aslak, bonden på Fjermedal, hadde sidan ungdomen interesserte seg for alt som var gamalt. Han begynte å kjøpe ting, og i 1950 hadde det vorte så stor ei samling at han måtte byggje eit eige magasinbygg til å ha dei i. Som del av «tidsånda» var det mest gjenstandar frå den gamle bondekulturen han samla, og desse har ein brei plass i utstillingane.

I området er det mykje spennande arkeologi, og utstillinga «Teknikk og tradisjon i jernalderen», gjev publikum innsyn i teknologi og handverk i vikingtida, samferdsel og førestellingar. Sentralt er stokkebåtane som er funne i Haughomvatnet, korleis stokkebåtar vart laga, og kva dei vart bruka til. Gamle ferdselsvegar i distriktet er godt dokumenterte, og vi får innblikk i eit velutvikla kommunikasjonsnett.

Den årlege museumsdagen midt i august samlar alltid mykje folk. Ramma rundt den er Engeslandhuset som er eit typisk gardshus frå distriktet der den eldste delen er frå 1600-talet. Der er det også samla andre gamle bygningar frå ulike delar av Iveland og Vegusdal; ei årestoge, stolpehus (stabbur), eldhus, løe, stall og eit kvernhus.

Frå jernalderutstillinga.