Båttur med Bjoren


Kva med ein båttur før sundagsmiddagen. DS Bjoren har opne turar kvar sundag i sommar, med avreise anten frå Bygland eller frå Byglandsfjord. Sjekk segleplanen nedanfor.
Båttur
06. juni - 01. september 2021
11:00
Bygland museum

Vi kan i år berre ha 25 personers ombord på kvar tur. Vi tek sikte på at vi kan køyre inntil 3 turar kvar dag vi køyrer. Turane er på 1 1/2 time, og startar frå bryggja på Byglandsfjord eller bryggja på Bygland med retur til same bryggje.

Vert tur nr. 1 kl.11 fullbooka, vert det sett opp ny tur kl. 13, og vidare ein ny tur kl. 15.

På grunn av coronarestriksjonar er vi usikre på kva vi vi får lov til. 

Billettar vert lagde ut på nettet der det vil gå fram kva for turar som er muleg å bestille på.

Vi håper for forståelse for at det vert slik i år også.

 Dette er tilbodet om opne turar slik vi kan tilby i dag, men det kan verte endringar på grunn av vannstand mm, retur mellom Byglandsfjord og Bygland, så kontakt oss gjerne og spør om det er mogeleg å bli med på tur.

 

Billettprisar:

Vaksen kr.  250, -

Født kr.  150

Familie (foreldre + born  til og med fylte 16 år. ) Kr. 600, -  

Har du spørsmål kontakt oss gjerne på tlf.  904 78 160. (Museums- / turistkontoret på Bygland dagleg kl. 11-17)

 

NB!  Redusert pris når båten går frå Bygland til Byglandsfjord - eller Byglandsfjord til Bygland - utan retur.

 

 

                                                                                        Bestill billett