Bilde av hardingfele frå 1800-tallet

Hardingfele

 

Setesdal har ein rik spelemannstradisjon, og fleire av dei fremste utøvarane i landet kjem frå dalen. Hardingfela skil seg frå ein vanleg fiolin ved at ho har åtte strenger. Fire strenger øvst er dei ein spelar melodien på, medan dei fire understrengene kling med.