Fortiden i våre hender


 

Setesdalsmuseet sitt bygg på Rysstad har rokke å bli 25 år. Vi ønskjer gi elevane eit innblikk i alt det spennande og artige som skjer innanfor museet sine vegger utanom  turistsesongen. Elevane får oppleve og lære om museet bak «fasaden» og dei får setje seg inn i ulike problem-stillingar som musea jobbar aktivt med.

 

Kva skal vi ta vare på og kva skal vi kaste?

Kva for gjenstandar er viktigast for oss i 2018?

Kva seier tinga våre om oss og liva våre?

Kva vil vi fortelje om oss sjølv til menneska i framtida?

 

  • Elevane tek del i å registrere gjenstandar      
  • Elevane set opp ei eiga utstilling

      

Målgruppe 5.-7. trinn + 8.-10. trinn

Fag med kompetansemål: samfunnsfag

Stad: Setesdalsmuseet på Rysstad/ (Evjemoen forsvarsmuseum)